مجوز کار دانشجویی

کار همزمان با تحصیل در کانادا
دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاههای کانادا در صورت داشتن شرایط مورد نیاز می توانند همزمان با گذراندن دوره تحصیلی اقدام به کار دانشجویی نمایند.

کار دانشجویی on campus

دانشجویان کانادا در مجموعه دانشگاهی که در آن تحصیل می کنید می توانند بدون نیاز به مجوز کار، مشغول به کار on campus شوند. این دانشجویان با توجه به شرایط زیر می توانند کار نمایند.

 • دانشجو متقاضی کار، یک دانشجو تمام وقت در یکی از موسسه آموزشی دولتی (عمومی) کانادا، مثل کالج و دانشگاه باشد.
 • دانشجو متقاضی کار، یک دانشجو تمام وقت در موسسه خصوصی (کالج یا دانشگاه) که همانند قوانین و استاندارهای دانشگاههای عمومی عمل می کند.
 • دانشجو متقاضی کار، یک دانشجو تمام وقت در موسسه خصوصی کانادا که توسط حکم و قانون استانی مجاز به دادن گواهی می باشد تحصیل کند.

کار دانشجویی off campus

همچنین دانشجوی متقاضی کار جهت کار در کانادا باید دارای شماره تامین اجتماعی (SIN Number) باشد.
دانشجویان کانادا همچنین در صورت داشتم شرایط لازم، می توانند در حین تحصیل در خارج از محیط دانشگاه Off Campus بدون مجوز کار مشغول به کار شوند. این دانشجویان در صورتیکه مجوز تحصیل آنها اجازه دهد در طول ترم 20 ساعت در هفته و در تعطیلات دانشگاهی همچون تعطیلات تابستانی بصورت تمام وقت می توانند کار کنند.


شرایط لازم جهت کار در خارج از دانشگاه Off Campus:

 • داشتن مجوز تحصیل معتبر
 • دانشجوی تمام وقت
 • ثبت نام در یک دانشگاه designated
 • تحصیل در یک دوره آموزش عالی که منجر به دریافت مدرک شده و طول دوره کمتر از شش ماه نباشد.

کار آموزی دانشجویی Work as a co–op student or intern
برخی از دوره های آموزشی کانادا ، تجربه کار (کارآموزشی) بخشی از برنامه درسی می باشد. این دانشجویان خارجی که مایل به شرکت در یک برنامه کارآموزی می باشند باید همانند مجوز تحصیل برای مجوز کار نیز اقدام نمایند.


شرایط مورد نیاز جهت کار آموزی دانشجویی :

 • داشتن مجوز تحصیل معتبر
 • شغل دانشجویی مورد نظر باید بخش مهمی از برنامه تحصیلی باشد.
 • کارآموزی قسمتی توسط یک مرکز آموزشی designated پیشنهاد شده و توسط نامه رسمی از مسئول مربوطه در آموزشگاه تایید شده باشد.
 • شغل دانشجویی(کارآموزی) نمی تواند بیش از 50 درصد کل برنامه تحصیلی را تشکیل دهد.
 • در صورتیکه دوره آموزشی، دوره زبان انگلیسی یا فرانسه بعنوان زبان دوم و یا گذراندن برخی از دور های آمادگی می باشند، متقاضی نمی تواند همزمان با تحصیل، کار دانشجویی انجام دهد.

کار کردن همسر دانشجویان در کانادا Your spouse work permit

کار کردن همسر دانشجویان نیز در کانادا میسر می باشد. کار کردن همسر دانشجویان در طول دوره دانشجویی که مشغول به تحصیل و مجوز تحصیلی او اعتبار دارد امکان پذیر است. همسر دانشجویان کانادا برای کار کردن در کانادا نیاز به داشتن پیشنهاد کاری و یا LMIA ندارند.

شرایط مورد نیاز جهت کارکردن همسر دانشجویان:

 • دانشجو دارای مجوز تحصیلی معتبر یاشد.
 • دانشجو بصورت تمام وقت در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل باشد.
 • دانشجو یصورت تمام وقت در موسسه خصوصی (کالج یا دانشگاه) که همانند قوانین و استانداردهای دانشگاههای عمومی عمل می نماید مشغول به تحصیل باشد.
 • دانشجو بصورت تمام وقت در موسسه خصوصی کانادا که توسط قوانین استانی مجاز به دادن گواهی می باشد، مشغول به تحصیل باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویزای دانشجویی کانادا و کار همزمان با تحصیل، با ما تماس حاصل فرمایید.